Bakırköy Aile Hekimi

  • Bakırköy Aile Hekimi
Bakırköy Aile Hekimi uzmanlık eğitimine ilk başladığı tarih Türkiye Cumhuriyetinde 1985 yılında üç büyük şehirde, Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Hastanelerinde toplamda dokuz adet eğitim programına başlanmıştır. Sağlık bakanlığına bağlı bu eğitim araştırma hastanelerinin bağlı olduğu illerin sırsıyla isimleri İstanbul, Ankara ve İzmir'dir.

Başlangıç olarak 16 Temmuz 1993 tarih ve 12547 sayılı YÖK kararı ile Tıp Fakültelerinde Aile Hekimi anabilim dallarının kurulmasına karar verilmiştir. 1996 yılında ilk Aile Hekimi doçentlerimiz Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu ve Doç. Dr. Zeynep Tuzcular Vural Aile Hekimi disiplininin akademik serüvenine başlanmıştır. Öğrenci ve asistan eğitim yolculuğuna aktif bir şekilde halka hizmete geçmişlerdir. Ortalama 250 yıl önce çıkılan akademik yolculuk, günümüzde 79 anabilim dalı ve 35 Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Kliniği ile 56 profesör, 56 doçent, 71 doktor öğretim üyesi, 20 başasistan, 10 eğitim görevlisi ile eğitim ve idari sorumlu ve 50 uzmandan oluşan akademik kadroya yer verilmiştir. Avrupa’da bu uzmanlık eğitiminin süresi 13 ülkede üç yıl, yedi ülkede dört yıl, altı ülkede beş yıldır. Bizim ülkemizde uzmanlık eğitiminin süresine ise üç yıl yeterli görülmüştür. Avrupa Konseyi’nin 1986, 1993 ve 2001 yıllarındaki kararları ile 1995’ten itibaren en az 2 yıl olan uzmanlık ders süreci 2001’den bu yana en az 3 yıl olmak zorundadır.

Aile Hekimi Derneğinin Benimsedikleri Türkiye Cumhuriyeti kara sınırlarında bütün Aile Hekimi doktorları ,öğrencileri ve asistanları içine alır Sağlık Hizmeti alanında yapılan işin yeri, ciddiyeti ve rolünü önemsemek. Hastanın ve Hekimin çıkarlarını gözetmektir. Aile Hekimliği doktorları ve uzmanlık öğrencileri arasında birlik beraberliği sağlamak ve devam ettirmektedir. Aile Hekimliği ekonomik sosyal ve mesleki sorunlarının yönetilmesine binaen çalışmalar geliştirmek sorumluluklarından birisidir.

Sağlık hizmetleri alanında, Aile Hekimi ülkemizin örf ve adetlerini de göz önünde bulundurarak, sorunları çözüme kavuşturmaya ve sonuçlandırmaya hizmet etmek, uzmanlık branşını etkileyen sağlık sorunlarını ele almak ve çözümlendirmenin fırsatını yaratmak , tekrarını engelleyecek ölçüde önlemler almakla Aile Hekimi sorumludur.

Bakırköy Aile Hekimi


Üyelerinin mesleki, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda daha katılımcı ve paylaşımcı olmalarını sağlamak, Aile hekimi uzmanlık eğitiminin kurallarını belirlemek, mesleki eğitim programları tercih etmek, doktor adaylarının uygulanmasını gözlemlemek ve puanlandırmak , Meslekteki kariyeri ve onuru korumak, Aile Hekimi arasındaki veya sağlık çalışanı, hasta arasındaki iletişimi ve vatandaş ve Hekimİ hakları ile ilgili yönetmelikteki olması gereken kuralları belirleyerek hayata geçirmek , şartlanmaların uygulanım yöntemini izlemek , tutum ve davranışların aykırı olduğu noktada gerekli işlemlerin uygulanması Günümüz şartlarına evrilen sağlık teknolojisinin getirmekte olduğu yenilikçi çalışmaların,halka bir takım seminerler ile lanse edilmesini amaçlamak ve hayata geçirilmesinin hızlı bir şekilde uygulamaya dahil edilmesi , eğitimler sonrası bilfiil öğretici ve uygulamalı haliyle programları düzenlemek, yapılabilecekleri en üst seviyeye taşımak , uygulanmasını gözlemleyerek puanlamak sisteme dahil etmek amaçlanmıştır, Aile Hekimi uzmanlığı ve uzmanlık eğitimiyle ilişkili yasa, tüzük, yönetmelik vb. gereken işlemlerin sınıflandırılmasında yardımcı olmak, mevzuatın aksayan yönlerini yasal yollardan dile getirmek, Aile Hekimi konusunda toplumu bilinçlendirmek, toplantılar düzenleyerek halkın yararına bilgileri maddeler halinde sunmak ve toplum eğitimine yönelik çalışmalarda bulunmak, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği demokrasinin gerektirdiği şekilde maddelerin gözden geçirilmesi yönünde çalışmak, kişisel haklarına saygılı, Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine ve Atatürk ilkelerine saygılı ve bağlı, yasal çerçeve içinde faaliyet gösteren bir uzmanlık derneğidir.

Bakırköy Aile Hekimi görevlerinden bazıları Bakırköy de yaşayan halkın bağlı oldukları mahallelerde Sağlık ocaklarında bulunan herkesin kişisel Aile Hekim doktoru mevcut olmakla birlikte hastaneye gitmeden önçelikle Bakırköy Aile Hekimi ne giderek ön muayene yapılır ve ona göre hasta yönlendirilir. Bakırköy Cadde Suite Otelli tercih eden değerli misafirlerimiz Cevizlik Mahallerinde olan Bakırköy Aile Hekimi ne yönlendirmekle birlikte Cadde Suite Otel gereken tüm özeni misafirlerimizin sağlık yönünden ihtiyaçlarınızı gidermek adına size yarcımdı olmaktadır. Bakırköy Aile Hekimi ne 150 metre uzaklıkta olan Cadde Suite Otel de konaklamakta olan yerli yabancı turistler Aile Hekimi yakınlarında olduğu için kendilierini güvende hissetmektedirler.

Cadde Suite Otel Marmaray Durağına, Bakırköy Meydana yakın, İstanbul Caddesine Yakın, Bakırköy Uygun Otel, Bakırköy Ucuz Otel, Bakırköy Otel Fiyatları, Bakırköy Otel Resimleri, Bakırköy Otel isimleri, Bakırköy Otel Adresleri, Bakırköy Otel Telefonları, Bakırköy Otel iletişim gibi arayışlarda olduğunuz anda Cadde Suite Otel çalışanlarımız olarak size hizmet etmekte mutluluk duymaktayız. Ayrıca Cadde Suite Otel sağlık ocakları, Eczanaler, Sağlık merkezi, polikliniklere yürüme mesafesinde olan Bakırköy Aile Hekimi hastalarının gece konaklamak için tercih edilmektedir.

BİZE ULAŞIN WHATSAPP